10.2.13

Contoh Soal Ulangan Harian Bahasa Sunda kelas 1 Semester 2

Pemerintah Kota Bandung
Dinas Pendidikan

SD Negeri Cipamokolan 3
Jl. Derwati No. 40 Kec. Rancasari


SOAL ULANGAN HARIAN BAHASA SUNDA  KE-2  KELAS 1 SEMESTER 2
I. Cakra (X)  dina salah sahiji aksara  a, b atawa  c di hareupeun jawaban anu pangbenerna!


1. Kaulinan budak awewe mah....
    A. sondah
    B. boyongan
    C. peperangan

2. maen bal kaulinan barudak....
    A. awewe
    B. lalaki
    C. awewe-lalaki

3. Encrak jeung beklen teh kaulinan barudak....
    A. awewe
    B. lalaki
    C. awewe-lalaki

4. Ucing-ucingan mah kaulinan barudak....
    A. awewe
    B. lalaki
    C. awewe-lalaki

5.Eundeuk-eundeukan mah kaulinan barudak nalika.....
    A. ngojay
    B. naek tangkal
    C. tatarucingan

II. Eusian  titik-titik di handap ku jawaban anu bener!

1. Bal bliter nyaeta bal paranti....
2. Kaulinan barudak awewe, make kewuk, ngarana....
3. Biasana jajangkungan mah dijieun tina....
4. Ngapungkeun langlayangan mah kaulinan barudak....
5. Gerakan "luncat" jeung "engkle" aya dina kaulinan nu ngarana.....

3 comments:

Annisa Ramadina said...

yss aku butuh makasih yya

akmal perdana said...

soal uts na sesah didonlot, nh nya

Anonymous said...

Update terus bu... sangat membantu... :)

Post a Comment

 

©2013 the healing | by eppoh