17.7.12

Contoh Soal Ulangan Harian Bahasa Sunda SD Kelas 4

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI DERWATI
Jl. DERWATI NO. 40 KEC. RANCASARI

Semester 2
Kelas IV
Mata Pelajaran : BAHASA SUNDA
Nama :……………………

Eusian kalimah dihandap ieu ku kalimah anu bener!

1. Lukut kaasup tutuwuhan nu bisa nyieun atawa ngolah……………………….
2. Lukut kaasup tutuwuhan nu bisa ngadatangkeun……………pikeun………….
3. Lukut bias mantuan ngancurkeun…………………………………….
4. Lukut jadi dina…………………………nu diadegkeun ku manusa
5. Lukut nu hirupna dina tembok wawangunan, salian ti matak…………………..
6. Lukut boga sipat nu matak…………………………………………….
7. Lukut jangkungna moal leuwih ti………………………sentimeter (Cm)
8. Nurutkeun jinisna, lukut aya dua rupa, nyaeta………………jeung………………
9. Lukut daun nyaeta lukut nu sok hirup dina……………………….. Ari lukut kerak nyaeta lukut nu hirupna dina…………………………….
10. Lukut kerak bias dipake pikeun………………………………………………

No comments:

Post a Comment

 

©2013 the healing | by eppoh